Bu kurallar, Yüksekokulumuz’da  yapılacak olan bütün sınavlarda geçerli olacaktır. Düzenli ve huzurlu bir sınav ortamının tesisi ve istenmeyen durumların oluşmaması için bu kurallara uyulması gerekmektedir. Sınav esnasında, öğrenciler görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.  Aykırı davranışlar Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerince değerlendirilecektir.

1- Sorumlu öğretim elemanı ve gözetmenler sınavın sağlıklı bir ortamda yürütülmesinden sorumlu ve yetkilidir. Öğretim elemanları sınav salonu ve öğrencinin oturacağı sırayı belirler ve gerektiğinde sınav salonu ve öğrencinin oturacağı sırayı değiştirebilir. Sınav süresince öğretim elemanlarının verdiği talimatlara uyulması gerekmektedir.

2- Sınava girecek öğrenciler ilan edilen sınav tarihinde, sınav saatinden 5 dakika önce sınavın yapılacağı salonlarda hazır bulunmalıdır. Öğrenci sınavın başlamasından sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonundan ayrılamaz. Sınava geç kalan öğrenci dersin sorumlu öğretim elemanı izin verdiği takdirde ilk 15 dakika içinde sınava girebilir. Ancak sınava geç giren öğrenciye ek sınav süresi verilmez. 

3- Sınava giren öğrenciler sınav sırasında Ahi Evran Üniversitesi Öğrenci Kimliğini yanında bulundurmalıdır. Dersin sorumlu öğretim elemanı sınav öncesinde kimlik kontrolü yapabilir. Bu nedenle öğrenciler kimliklerini oturduğu sıranın üzerine koymalıdır. Kimlikler, kimlik kontrolü yapılmış olsa dahi sınav sonuna kadar masanın üzerinde açık vaziyette kalmalıdır.

4- Öğrenciler sınava gelirken kalem, silgi, tek düzen hesap planı, hesap makinesi* vs. gibi malzemelerini yanında  bulundurmalıdır. Sınav esnasında bu tür malzemelerin alıp-verilmesi kesinlikle yasaktır.

5- Sınava giren öğrenci, sınav yoklamasını ve cevap kâğıdındaki ilgili alanları doldurup imzalamaktan ve sınav evrakını eksiksiz teslim etmekten sorumludur.

6- Öğrencilerin sınav esnasında birbirleri ile konuşmaları, soru sormaları, işaretleşmeleri ve benzeri davranışlarda bulunmaları yasaktır ve bu tür davranışlar kopya çekme kapsamında değerlendirilir. Aynı şekilde görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır.

7- Sınavda cep telefonu ve benzeri her türlü iletişim araçları bulundurulamaz.

8-  Sınav salonundaki sıraların altı ve üstü tamamen boş olmalıdır. Sınava giren öğrenciler sınav başlamadan önce, tüm ders notlarını ve kitaplarını dersin sorumlu öğretim elemanının belirttiği yere bırakmalıdır.

9- Sınav başlamadan önce, sıranın üzeri ve/veya duvar üzerinde kopya olup-olmadığı öğrenci tarafından kontrol edilmelidir. Eğer duvarda veya sırada sınavla  ilgili kopya kapsamına girebilecek yazılar varsa bu durum sorumlu öğretim elemanına bildirilmelidir. Aksi halde, duvarda ve/veya sırada herhangi bir yazı tespit edildiğinde, yazının fotoğrafı çekilerek durum rapor edilecek ve “kopya çekme girişimi” kapsamında değerlendirilecektir.

10- Sınavda “kopya çekme girişiminin” yanı sıra  “kopya verme”,  “kopyaya imkân sağlama” davranışları da   “kopya çekme girişimi” olarak değerlendirilecektir.

11. Sınavdan çıkan öğrencilerin olası koridordaki gürültüleri sınavdaki öğrencilerin dikkatini dağıtabileceği için sınav salonundan çıkan öğrencilerin sessiz bir şekilde sınavların yapıldığı katları terk etmesi gerekmektedir.

* Bazı bölümlerde dersin yetkili hocalarının izni ile hesap makinesi kullanımına izin verilmiş olabilir. Bu gibi durumlar ders hocaları tarafından sınav evraklarında not olarak belirtilir.