Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 (merkezi puan) hükmü uyarınca 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksekokulumuz yatay geçiş kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

PROGRAM ADI

PUAN TÜRÜ

KONTENJAN SAYISI

Bilgisayar Programcılığı

YGS-1

3

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

YGS-4

3

Laborant ve Veteriner Sağlık

YGS-2

3

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

YGS-6

3

Yatay geçiş başvurularına ilişkin takvim aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

FAALİYETLER

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Başvurular(İlgili Birimlerce)

12.01.2017

24.01.2017

Başvuruların Değerlendirilmesi(İlgili Birimlerce)

25.01.2016

26.01.2017

İlgili Birimlerce yatay geçişe ilişkin onaylı listeler ile başvuru evraklarının Rektörlüğe teslimi için son gün

27.01.2017

Yatay Geçiş sonuçlarının ilan edilmesi(Öğrenci İşleri Daire Bşk)

30.01.2017

Yatay Geçişi kabul edilen asıl adayların kesin kayıtları(Öğrenci İşleri Daire Bşk

01.02.2017

03.02.2017

Asıl Adaylardan kayıt yapmayanların olması durumunda yerlerine yedek adayların ilan edilmesi(Öğrenci İşleri Daire Bşk)

06.02.2017

İlan edilen yedek adayların kesin kayıtları( Öğrenci İşleri Daire Bşk)

09.02.2017

10.02.2017

 

Bu kapsamda, yatay geçiş başvuruları; 12-24 Ocak 2017 tarihleri arasında Yüksekokul Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Bu tarihlerin haricinde veya geciken posta ile başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden öğrencinin kendisi sorumludur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

• Yatay geçişle geçmek istenen birime hitaben yazılmış (bölüm veya program belirtilmek üzere) dilekçe,

• Alınan tüm dersleri ve notlarını gösterir onaylı belge (aslı),

• Kayıtlı bulunduğu programın tüm derslerini, kredi ve içeriklerini gösterir onaylı belge (aslı),

• ÖSYS sonuç belgesi (internet çıktısı da olabilir),

• Disiplin durumunu gösterir onaylı belge (aslı),

• Nüfus cüzdanı sureti (T.C. numarası bulunan)