Bölüm Adı         : Bilgisayar Teknolojileri

Program Adı      : Bilgisayar Programcılığı

 

Vizyon

Sürekli değişen ve gelişen bilgisayar teknolojilerini öğrencilere aktarmada ve bunların öğrencilere kullanılmasını sağlamada, dünya çapında akademik ve öğrenci bazında teknolojiye yön veren bir bölüm olmak.

Misyon

Bilişim teknolojileri alanında bilgi ve beceri sahibi, bilgisayar tamir ve bakımı yapabilen, bilgisayarda program yazabilme ve veri tabanı yönetimi becerisine sahip, proje tabanlı çalışmalarda bulunmuş, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen nitelikli mezunlar yetiştirmek

Bölümün Amacı

Programın amacı, bilişim teknolojileri alanında bilgi ve beceri sahibi, bilgisayar tamir ve bakımı yapabilen, bilgisayarda program yazabilme ve veri tabanı yönetimi becerisine sahip, proje tabanlı çalışmalarda bulunmuş, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bilgisayar programcılığı programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Bilgisayar programcılığı öğrencilerini bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümün Hedefleri

Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yazılım ve donanım yeterliliklerine sahip programlamayı yapabilen, web tasarımı yeterlilikleri olan, her türlü grafik - animasyon ve masa üstü programlarını bilen ve uygulayan diğer teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.

Bölüm Profili

Yüksekokulumuz, Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığının 25.01.2005 tarih 6621139/1526 sayılı yazıları ile Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuz, 2008 -2009 Eğitim Öğretim yılında Bilgisayar Teknolojileri bölümü altında bulunan Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) programlarına, kırkar kişilik kontenjanlarla öğrenci almaya başlamıştır.

Bölümde üç öğretim görevlisi bulunmakta

                Öğr.Gör. Ahmet ASLAN  (Bölüm Başkanı)
                Öğr.Gör. Erhan DÜRÜST
                Öğr.Gör. Kağan GÜL

ve bölüm dersleri bu üç öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Okulumuzda otuz ar kişilik, iki bilgisayar laboratuvarı bulunmakta ve derslerin neredeyse tamamı bilgisayar laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Bölümde okutulan dersler;

SINIF

YARIYIL

DERS

DURUM

1

GÜZ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Zorunlu

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ - I

Zorunlu

OFİS YAZILIMLARI

Zorunlu

MATEMATİK

Zorunlu

TÜRK DİLİ - I

Zorunlu

YABANCI DİL-I: İNGİLİZCE

Zorunlu

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

Zorunlu

Seçmeli (1)

İLETİŞİM

Seçmeli

ÇEVRE KORUMA

Seçmeli

BAHAR

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ - II

Zorunlu

GRAFİK VE ANİMASYON – I

Zorunlu

MESLEKİ MATEMATİK

Zorunlu

TÜRK DİLİ – II

Zorunlu

VERİTABANI I

Zorunlu

YABANCI DİL - II: İNGİLİZCE

Zorunlu

BİLGİSAYAR DONANIMI

Zorunlu

Seçmeli (2)

KALİTE GÜVENCESİ ve STANDARTLARI

Seçmeli

WEB EDİTÖRÜ

Seçmeli

SENSÖRLER

Seçmeli

İŞLETME YÖNETİMİ – I

Seçmeli

2

GÜZ

GÖRSEL PROGRAMLAMA – I

Zorunlu

İNTERNET PROGRAMCILIĞI – I

Zorunlu

MESLEKİ YABANCI DİL – I

Zorunlu

VERİTABANI – II

Zorunlu

GRAFİK ve ANİMASYON – II

Zorunlu

Seçmeli (3)

AĞ TEMELLERİ

Seçmeli

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA – I

Seçmeli

YAZILIM MİMARİLERİ

Seçmeli

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Seçmeli

YAZILIM KURULUMU ve YÖNETİMİ

Seçmeli

ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Seçmeli

İŞLETME YÖNETİMİ - II

Seçmeli

BAHAR

GÖRSEL PROGRAMLAMA – II

Zorunlu

İNTERNET PROGRAMCILIĞI – II

Zorunlu

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

Zorunlu

MESLEKİ YABANCI DİL – II

Zorunlu

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

Zorunlu

Seçmeli (3)

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - II

Seçmeli

WEB PROJESİ YÖNETİMİ

Seçmeli

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

Seçmeli

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ

Seçmeli

GÖRSEL PROGRAMLAMA – III

Seçmeli

MESLEK ETİĞİ

Seçmeli

 

Bölümde, bölüm derslerinin dışında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Bu uygulama öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, mesleğe başlamaları açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Programcılığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü stajını tamamlaması gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

Kazanılacak Derece

Ön Lisans

Bölüme Kabul Koşulları

Bilgisayar Programcılığı programına, meslek liselerinin bilgisayarla ilgili

·         Bilgisayar Teknolojileri,

·         Bilgi İşlem,

·         Bilgisayar İşletmeni,

·         Bilgisayar Donanımı,

·         Bilgisayar Yazılımı,

·         Bilgisayar Programcılığı

·         Web Tasarım

·         vs…

bölümlerinden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin ilgili türde (YGS-1) belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

 Mezun Olacak Kişilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde;

·      Bilgisayar Mühendisliği 

·      Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

·      Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

·      Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

·      Bilgisayar-Enformatik

·      Bilişim Sistemleri Mühendisliği

·      Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

·      Fizik

·      İstatistik

·      İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri  

·      Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

·      Matematik Mühendisliği

·      Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

·      Matematik-Bilgisayar   

·      Meteoroloji Mühendisliği

·      Bilgisayar Bilimleri

·      Uzay Mühendisliği

·      Yazılım Mühendisliği   

bilgisayar lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

İş İmkânları

Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra kamu kurumlarında devlet memuru olabilir, özel şirket veya işyerlerinde çalışabilir veya çeşitli girişimcilik destekleri ile kendi işyerlerini kurabilirler.

·         İşletmelerde, bilgisayar bakım ve onarım bölümünde teknik eleman.

·         Hastaneler, Kamu kurumları ve diğer işletmelerde veri giriş elemanları.

·         Yazılım firmalarında yazılım destek elemanı.

·         Fabrikalarda Bilgi İşlem destek elemanı

·         Fabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı teknik eleman.

ve bunların dışında çeşitli sanayi kuruluşlarında, yazılım firmalarında, bilgisayar satış ve teknik destek firmalarında, bankalarda, sigorta şirketlerinde, internet servis sağlayıcılarında, internet yayıncılık şirketlerinde, radyo-televizyon şirketlerinde, araştırma şirketlerinde, borsalar, ulaştırma, eğitim, lojistik firmalarında  ve hizmet sektörü gibi birçok kurum ve kuruluşta çalışabilirler.

Bu Bölümden Mezun Olacak Kişilerin Kazanımları (Program Çıktıları)

1.       Bilgisayar Programcılığı alanındaki temel kavramları bilir.

2.       Kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım yazılımlarını kurabilir, kullanabilir ve bu yazılımların program geliştirme modüllerini kullanarak programlar üretebilir.

3.       Bilgisayar Programcılığı alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama ve algoritmayı çıkarma işlemleri etkin bir şekilde yapabilir.

4.       Bilgisayar programcılığı alanında yeterli olabilecek düzeyde yabancı dil bilir.

5.       Geçerliliğini koruyan işletim sistemlerini kullanabilir ve ağ kulumu ve yönetimi yapabilir.

6.       Bilgisayar programcılığı alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve uyum sağlayabilir.

7.       Bilgisayar programcılığı alanında bağımsız olarak öğrenebilir ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.

8.       İnternet ve internet programcılığı konusunda ileri düzeyde kavramları bilir ve web siteleri tasarlayabilir.

9.       Bir topluluk içerisinde kendisini sağlıklı bir şekilde ifade edebilir ve özgüvene sahip olur.

10.   Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, etik değerler bilgisini ve bilincini kazanır.

11.   Bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili problemleri çözebilecek seviyede temel ve mesleki matematik bilgisi kazanır.