Bölüm Adı           : Muhasebe ve Vergi

 Program Adı       : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

Vizyon

Öğrencisi, çalışanı ve mezunu olmaktan gurur duyulan,  dünyanın önde gelen yenilikçi bir üniversitesi olma amacı çerçevesinde Muhasebe ve Vergi bölümü olarak muhasebe mesleğinin Vergi Usul ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kayıt tutmak ve mali tablo hazırlamaktan ziyade, kurum içinde oluşan bilginin yönetilmesi ve müşterilere değer yaratan konuları belirleme niteliğine sahip olmaları hedeflenir.

Misyon

Eğitimin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Ahi Evran üniversitesi olarak hep birlikte bunun için çalışıyoruz.

·         Muhasebe meslek mensubunun Uluslararası muhasebe standartlarını uygulayabilecek profile sahip olmasını sağlamak.

·         Meslek mensuplarının sadece işlemleri kaydeden statüde olmalarından sıyrılıp, finansal açıdan kontrol eden ve yorumlayan bir statüye geçmelerini sağlamak.

·         Yeni ekonomide şirketler için çok önemli bir unsur olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler gibi şirketin finansal tablolarında görünmeyen değerlerin etkin bir şekilde yönetiminin finansal etkilerini belirleyebilen meslek mensupları yetiştirebilmek.

·         Artan küreselleşme ile dünya ile bütünleşme ortak bir muhasebe dilinin olması ve muhasebe mensupları bu dile göre eğitilmelidirler.

·         Alan ile ilgili teknolojik gelişmeler yakından takip edilmeli ve meslek mensuplarının bu gelişmelere adaptasyonu sağlanmalıdır.

·         Muhasebe mesleği, zamanında ve kaliteli bilgi üretiminin yanında bu bilginin yorumlanması neticesinde müşteriye değer yaratacak ve hızlı karar alma sürecine destek olacak mali ve yönetsel danışmanlık hizmetleri çerçevesinde de geliştiği için meslek mensupları da sürekli olarak kendilerini geliştirerek bu hizmetleri de sunabilmelidirler.

Temel değerleri

·         Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet kazanımlarını korumak

·         Çevre ve insana saygı

·         Etik değerlere uyum

·         Şeffaflık

·         Adalet

·         Özgür düşünce

·         Katılımcılık

Bölümün Amacı

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilen nitelikli ara eleman yetiştirmek.

Bölüm Profili

Muhasebe programı, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için, muhasebe alanında gerekli olan ara insan gücünü yetiştirir. Muhasebe programını bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine özel muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlamasına bağlıdır. Program, iki yıllık ön lisans düzeyinde eğitim verir. Muhasebeye vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe alanında ara eleman açığını kapatmak üzere öğrenci yetiştirilmektedir. Genel muhasebe, işletme, iktisat, bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, bilgisayar, Türk vergi sistemi gibi dersler temel ders olarak okutulmaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı şirketlerin muhasebe bölümünde çalışırken bir kısmı da serbest muhasebecilerin yanında çalışmaktadır. İş hayatında en rahat iş bulan ve firmaların değişik departmanlarına adapte edilebilen başarılı bir programdır. Muhasebe programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavıyla ilgili fakültelere geçiş yapabilmekte; lisans eğitimini tamamladıktan sonra İsterlerse 2 yıl staj yaptıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmektedirler. Muhasebe programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile 4 yıllık lisans programlarından aşağıdakilere geçiş yapabilmektedirler.

Bölümde 2 öğretim görevlisi bulunmakta

                Öğr.Gör. İsmail DOĞAN (Bölüm Başkanı)
                Öğr.Gör.Dr. Yüksel İLTAŞ
            

ve bölüm dersleri bu iki öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Bölümde okutulan dersler;

 

SINIF

YARIYIL

DERS

DURUM

1

GÜZ

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ - I

Zorunlu

GENEL MUHASEBE-I

Zorunlu

MİKRO EKONOMİ

Zorunlu

MESLEKİ MATEMATİK

Zorunlu

TEMEL HUKUK

Zorunlu

TÜRK DİLİ-I

Zorunlu

YABANCI DİL-I: İNGİLİZCE

Zorunlu

Seçmeli (1)

SEÇMELİ: GENEL İŞLETME

Seçmeli

SEÇMELİ: KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

Seçmeli

SEÇMELİ: İLETİŞİM

Seçmeli

SEÇMELİ: BİLGİ YÖNETİMİ

Seçmeli

SEÇMELİ: OFİS PROGRAMLARI-I

Seçmeli

BAHAR

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Zorunlu

GENEL MUHASEBE-II

Zorunlu

MAKRO EKONOMİ

Zorunlu

TİCARET HUKUKU

Zorunlu

TİCARİ MATEMATİK

Zorunlu

TÜRK DİLİ-II

Zorunlu

YABANCI DİL-II: İNGİLİZCE

Zorunlu

Seçmeli (2)

SEÇMELİ: İSTATİSTİK

Seçmeli

SEÇMELİ: KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Seçmeli

SEÇMELİ: BÜRO YÖNETİMİ

Seçmeli

SEÇMELİ: OFİS PROGRAMLARI-II

Seçmeli

SEÇMELİ: MESLEK ETİĞİ

Seçmeli

2

GÜZ

VERGİ HUKUKU

Zorunlu

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

Zorunlu

FİNANSAL YÖNETİM

Zorunlu

PAKET PROGRAMLAR I

Zorunlu

MALİYET MUHASEBESİ

Zorunlu

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Zorunlu

Seçmeli (3)

SEÇMELİ: KAMU MALİYESİ

Seçmeli

SEÇMELİ: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Seçmeli

SEÇMELİ: İŞLETME YÖNETİMİ I

Seçmeli

SEÇMELİ: ÇEVRE KORUMA

Seçmeli

SEÇMELİ: TOPLANTI YÖNETİMİ

Seçmeli

BAHAR

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Zorunlu

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Zorunlu

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ

Zorunlu

PAKET PROGRAMLAR II

Zorunlu

MUHASEBE DENETİMİ

Zorunlu

MALİ TABLOLAR

Zorunlu

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Zorunlu

Seçmeli (4)

SEÇMELİ: İŞLETME YÖNETİMİ II

Seçmeli

SEÇMELİ: BANKA MUHASEBESİ

Seçmeli

SEÇMELİ: ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Seçmeli

SEÇMELİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Seçmeli

SEÇMELİ: HALKLA İLİŞKİLER

Seçmeli

SEÇMELİ: PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

Seçmeli

 

Bölümde, bölüm derslerinin dışında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Bu uygulama öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, mesleğe başlamaları açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Muhasebe ve vergi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ahi Evran üniversitesi sınav yönergesindeki kurallar geçerlidir.

Kazanılacak Derece

Ön Lisans

Bölüme Kabul Koşulları

Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir.

Mezun Olacak Kişilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde İşletme, İktisat, Muhasebe Finansal Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansman Öğretmenliği dikey geçiş yapabilirler.

İş İmkânları

Resmi ve özel kuruluşlarda Mali İşler Sorumlusu, Mali Müşavirlik Bürolarında Muhasebeci olarak çalışabilir.

Bu Bölümden Mezun Olacak Kişilerin Kazanımları (Program Çıktıları)

1.       Temel nitelikteki muhasebe kayıtlarını yapabilir.

2.       Muhasebenin temel ilkeleri ve standartları çerçevesinde mesleğin gerektirdiği sorumluluk ve iş ahlakına sahip olmak.

3.       Muhasebe sürecinde ihtiyaç duyacağı hukuki altyapıya sahip olma.

4.       Dönem sonu muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilir.

5.       Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyabilme, düzenleyebilme, saklayabilme yeteneğine sahip olma.

6.       İş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olma.

7.       Muhasebe ve işletme alanında bağımsız ve veya grup içinde planlı-sistemli araştırma yapma, sunma, çalışma alışkanlığı kazanabilme, güvenilir, yönetim kademelerinde görev alabilme bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi sunar.

8.       Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapma, matbu evrak tanıma ve düzenleyebilme, bilgi toplama, depolanmış bilgileri kullanabilme becerilerinin kazandırılması.

9.       Mali işlemleri analiz edip gerekli muhasebe kayıtlarını tutma.

10.   Mali raporları hazırlar, analiz eder ve yorumlama.

11.   Kamu finansman araçları (vergi) , kamu mali yönetimi, bütçe uygulamaları hakkında analiz ve yorum yapabilme yeteneğine sahip olma.

12.   Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını kavramasını sağlama.

13.   Muhasebe Meslek elemanı çalışacağı, yakın ve uzak çevre (organizasyon ve işletme ) hakkında özellikle işletmelerin nasıl örgütlendiği, finanse edildiği ve yönetildiğinin yanı sıra işletmenin global çevresi ile ilgili bilgileri öğrenme.

14.   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan; Kavramsal Çerçeve, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), TMS Yorumları ve TFRS yorumlarını bilir ve ihtiyaca uygun şekilde kullanılması konularında beceriler sunar.