Bölüm Adı               :Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Program Adı            :Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Vizyon

Sürekli değişen ve gelişen teknolojik gelişmeleri en iyi şekilde takip ederek, sürekli bilgi ve deneyimlerini güncelleyen, yöneticisinin ve bulunduğu kurumun ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak yönetici asistanları yetiştirmek ve çağdaş büro yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmak, programın dünya standartlarına olan uyumu ile yenileşmesini sağlamaktır.

Misyon

Yöneticisinin gereksinim duyduğu büro faaliyetlerini yürütecek bilgi ve donanıma sahip nitelikli işgücü yetiştirmektir.

Bölümün Amacı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunacak bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Konusu ile ilgili temel kavram ve ilkelere hakim, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yönetici asistanlığı mesleğinin tüm gereklerini yerine getirebilecek seviyede mesleki bilgiyle donatılmış, her türlü büro araç ve gereçlerini ve alanları ile ilgili büro programlarını kullanabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünün hedefi; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bölüm Profili

Bölüm; Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak üzere, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler birinci sene sonunda 30 günlük yaz stajı yapmaktadırlar.

Bölümde üç öğretim görevlisi bulunmakta

                Öğr.Gör. Filiz Özlem ÇETİNKAYA  (Bölüm Başkanı)
                Öğr.Gör. Meryem DÜĞER
                Öğr.Gör. Yüksel İLTAŞ

ve bölüm dersleri bu üç öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Okulumuzda otuzar kişilik iki bilgisayar laboratuvarı ve yedi derslik bulunmaktadır. Bilgisayar dersleri ve Klavye Teknikleri bu laboratuvarlarda, teorik dersler ise dersliklerde yapılmaktadır.

Bölümde okutulan dersler;

SINIF

YARIYIL

DERS

DURUM

1

GÜZ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I

Zorunlu

Büro Yönetimi

Zorunlu

Muhasebe

Zorunlu

İletişim

Zorunlu

Ticari Matematik

Zorunlu

Klavye Teknikleri

Zorunlu

Türk Dili-I

Zorunlu

Yabancı Dil-I: İngilizce

 

BYS Seçmeli Ders 1

 

Seçmeli (1)

Ekonomi-I

Seçmeli

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Seçmeli

BAHAR

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II

Zorunlu

Dosyalama ve Arşivleme

Zorunlu

İşletme-I

Zorunlu

Mesleki Yazışmalar

Zorunlu

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Zorunlu

Bilgi Yönetimi

Zorunlu

Teknoloji Kullanımı

Zorunlu

Türk Dili-II

Zorunlu

Yabancı Dil-II: İngilizce

Zorunlu

BYS Seçmeli Ders 2

Seçmeli

Seçmeli (2)

Ekonomi-II

Seçmeli

Kalite Yönetim Sistemleri

Seçmeli

2

GÜZ

Örgütsel Davranış

Zorunlu

Temel Hukuk

Zorunlu

Mesleki Yabancı Dil-I

Zorunlu

Yönetici Asistanlığı

Zorunlu

Kamu ve Özel Kesim Yapısı

Zorunlu

BYS Seçmeli Ders 3

Seçmeli

Seçmeli (3)

Sektör Uygulamaları-I

Seçmeli

Halkla İlişkiler

Seçmeli

İşletme Yönetimi-I

Seçmeli

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Seçmeli

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seçmeli

Meslek Etiği

Seçmeli

BAHAR

Bilgisayarlı Muhasebe Yazılımları

Zorunlu

İşletme-II

Zorunlu

Mesleki Yabancı Dil-II

Zorunlu

Toplantı Yönetimi

Zorunlu

Etkili ve Güzel Konuşma

Zorunlu

BYS Seçmeli Ders 4

 

Seçmeli (3)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Seçmeli

Bilgisayar Büro Programları

Seçmeli

İşletme Yönetim-II

Seçmeli

Sektör Uygulamaları-II

Seçmeli

Kalite Güvencesi ve Standartları

Seçmeli

Çevre Koruma

Seçmeli

 

Bölümde, bölüm derslerinin dışında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Bu uygulama öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, mesleğe başlamaları açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümü ile toplam 30 iş günü stajını başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda eğitim-öğretim gören öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidirler. İlgili Yönetmelik gereği bir Eğitim-Öğretim yılı Güz ve Bahar olmak üzere toplam iki yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda bir ara sınav (Vize) ve bir de yarıyıl sonu (Final) sınavı yapılmaktadır. Söz konusu yarıyılda aldığı derslerden Yarıyıl sonu (Final) sınavında başarısız olan öğrencilerin Bütünleme sınavlarına girmeleri mümkündür. Ara sınavın ders notuna katkısı %40, Dönem sonu sınavının katkısı ise %60'dır.

Kazanılacak Derece

Ön Lisans

Bölüme Kabul Koşulları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Kütüphanecilik, Sekreterlik, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği alan/kol/bölümlerinden mezun olan öğrenciler Büro Yönetimi ve Sekreterlik programına sınavsız yerleştirilebilmektedir. ÖSYM’nin yaptığı sınavda üniversitemiz için yeterli puanı alan öğrenciler programa yerleştirilirler. 

Mezun Olacak Kişilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine girebilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin DGS'ye girerek yerleşebilecekleri bölümler:

·         Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım

·         İşletme Bilgi Yönetimi

·         Sağlık Kurumları İşletmeciliği

·         Yönetim Bilişim Sistemleri

·         Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.

Ayrıca mezunlar, Anadolu Üniversitesinin açık öğretim sistemine göre öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerinin;

·         İktisat

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

·         Kamu Yönetimi

·         Maliye

·         Uluslararası İlişkiler

·         İşletme

·         Konaklama İşletmeciliği

Lisans programlarının 3. sınıfına sınavsız olarak dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler.

İş İmkânları

Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Bu programı başarıyla bitirenler özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca mezunlarımız; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi şekilde yapabilecek elemanlardır.

Bu Bölümden Mezun Olacak Kişilerin Kazanımları (Program Çıktıları)

1.       Büro hizmetleri ve sekreterlik ile ilgili temel kavramları bilir.

2.       Büro makinelerini kullanma bilgi ve becerilerine sahip olur.

3.       Yöneticisinin zamanını etkin kullanması için gerekli olan bilgilere sahip olur.

4.       Çalıştığı ortamdaki çalışma arkadaşları, ast ve üstleri ile etkili bir iletişim kurar.

5.       Alanının gerektirdiği bilgisayar teknolojilerini ve ofis programlarını kullanır.

6.       Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

7.       Çalıştığı kurumu en iyi şekilde temsil eder, organizasyon yapar, protokol ve sosyal davranış kurallarını uygular.

8.       Örgütte karşılaşılan sorunları çözmek için sorumluluk alır, zamanı etkin kullanır ve takım çalışması yaparak çözme becerisi kazanır.

9.       Örgütteki yazışmaları şekil ve içerik açısından nasıl yapması gerektiğini bilir.

10.   Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.

11.   Raporlar, grafikler, sunumlar, vb hazırlama ve sunma bilgisine sahip olur.