Bölüm Adı           : Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü

Program Adı        : Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

 

Vizyon

Bilgi üreten, bilimselliğe önem veren, yüksek düzeyde akademik ve mesleki teknik beceriler ile donatılmış, uluslararası düzeyde araştırmalar yapan, mesleki ahlakı ve etik değerleri öğrenmiş,  özgürlükçü, aydın, hoşgörülü ve yüksek özgüvene sahip bireyler yetiştirmektir.

Misyon

Mesleki eğitimin önemini kavratan, ekip çalışmalarını ön planda tutan, ulusal ve uluslararası meslek yüksekokulları içerisinde kıvanç duyulan, bilim alanında öncü, teknoloji ve sanata önem veren, yenilikleri destekleyen lider vasıflara sahip bir bölüm olmaktır.

Bölümün Amacı

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâpları bilincinde, ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine hizmeti amaç edinen, veteriner ve sağlık sektöründe evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, alanında tıbbi laboratuvar ve teknoloji materyallerini bilen, bu teknolojileri verimli ve etkili kullanan, profesyonel, veteriner sağlık ve laboratuvar standartlarının gelişimine katkı sağlayan, alanında sorunları algılayan, çözümler üretebilen, analitik düşünme yeteneğine, takım çalışmasına ve sorumluluk duygusuna sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Bölümün Hedefleri

 1. Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
 2. Laboratuvar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak
 3. Laboratuvar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak
 4. Analizi yapılacak biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak ve alınan örneklerin uygun şartlarda muhafazasını sağlamak
 5. Materyalleri analize hazırlamak. Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak. Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek. Materyal analiz sonuçlarını laboratuvar uzmanına ulaştırmak.
 6. Mesleki alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek
 7. İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak.
 8. Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak.
 9. Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
 10. Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamak.

Bölüm Profili

2014-2015 Eğitim öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık bölümüne normal öğretim ve ikinci öğretim olarak öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.

Bölümde dört öğretim görevlisi bulunmakta

Öğr.Gör. Emine SAÇILDI  (Bölüm Başkanı)
Öğr.Gör. Taylan AKTAŞ (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğr.Gör. Arzu ARI
Öğr.Gör. Ramazan YAZICI

ve bölüm dersleri bu dört öğretim elemanı tarafından verilmektedir.

Meslek yüksekokulunda bölümümüze ait 1 adet yem ve gıda analizleri laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümde okutulan dersler;

 

Birinci Sınıf Birinci (Güz) Yarıyılı

             

Ders Kodu

Ders Adı

Snf

D

T

L

U

K

AKTS

Z/S

5321SEÇ-1

Seçmeli Ders 1

1

G

4

0

2

5

6

S

532111201

At Yetiştiriciliği

1

G

2

0

0

2

2

S

532111202

Halk Sağlığı

1

G

2

0

0

2

2

S

532111203

Hayvan Besleme Uygulamaları

1

G

2

0

2

3

4

S

532111204

Hayvan Davranışı ve Refahı

1

G

2

0

2

3

4

S

431211301

Yabancı Dil-I: İngilizce

1

G

2

0

0

2

2

Z

532111101

Genel Zootekni

1

G

3

0

0

3

4

Z

532111102

Kimya

1

G

2

0

0

2

3

Z

532111103

Laboratuvar Teknikleri

1

G

2

0

2

3

4

Z

532111104

Matematik

1

G

3

0

0

3

3

Z

532111105

Zooloji

1

G

2

0

2

3

4

Z

740011301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta...

1

G

2

0

0

2

2

Z

750011301

Türk Dili-I

1

G

2

0

0

2

2

Z

 

SEÇMELİ DERSLER TOPLAMI

4

0

2

5

6

 
 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI

18

0

4

20

24

 
 

YARIYIL GENEL TOPLAMI

 

22

0

6

25

30

 

 

 

Birinci Sınıf İkinci (Bahar) Yarıyılı

           

Ders Kodu

Ders Adı

Snf

D

T

L

U

K

AKTS

Z/S

5321SEÇ-2

Seçmeli Ders 2

1

B

5

0

0

5

5

S

532112201

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

1

B

3

0

0

3

3

S

532112202

Hijyen ve Sanitasyon

1

B

3

0

0

3

3

S

532112203

Kalite Güvencesi ve Standartla...

1

B

2

0

0

2

2

S

532112204

Medikal Biyoloji ve Genetik

1

B

2

0

0

2

2

S

431212301

Yabancı Dil-II: İngilizce

1

B

2

0

0

2

2

Z

532112101

Anatomi

1

B

2

0

2

3

4

Z

532112102

Arı Yetiştiriciliği ve Hastalı...

1

B

2

0

0

2

3

Z

532112103

Biyokimya

1

B

2

0

0

2

2

Z

532112104

Parazitoloji

1

B

2

0

2

3

4

Z

532112105

Su Ürünleri ve Hastalıkları

1

B

2

0

0

2

3

Z

532112501

Staj

1

B

0

0

0

0

8

Z

730011301

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

1

B

1

0

2

2

3

Z

740012301

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Ta...

1

B

2

0

0

2

2

Z

750012301

Türk Dili-II

1

B

2

0

0

2

2

Z

 

SEÇMELİ DERSLER TOPLAMI

5

0

0

5

5

 
 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI

17

0

6

20

33

 
 

YARIYIL GENEL TOPLAMI

25

0

6

25

38

 

 

 

İkinci Sınıf Üçüncü (Güz) Yarıyılı

             

Ders Kodu

Ders Adı

Snf

D

T

L

U

K

AKTS

Z/S

5321SEÇ-3

Seçmeli Ders 3

2

G

5

0

2

6

7

S

532121201

Genel Cerrahi

2

G

3

0

0

3

3

S

532121202

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

2

G

2

0

2

3

4

S

532121203

Tarım Ekonomisi

2

G

3

0

0

3

3

S

532121204

Yem ve Gıda Analizleri

2

G

2

0

2

3

4

S

532121101

Farmakoloji

2

G

3

0

0

3

3

Z

532121102

Hayvan Hastalıkları-I

2

G

2

0

2

3

4

Z

532121103

İstatistik

2

G

3

0

0

3

3

Z

532121104

Mesleki Uygulama

2

G

1

0

2

2

3

Z

532121105

Mikrobiyoloji

2

G

2

0

2

3

4

Z

532121106

Suni Tohumlama ve Doğum Bilgisi

2

G

2

0

2

3

4

Z

532121107

Viroloji

2

G

2

0

0

2

2

Z

 

SEÇMELİ DERSLER TOPLAMI

5

0

2

6

7

 
 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI

15

0

8

19

23

 

 

YARIYIL GENEL TOPLAMI

20

0

10

25

30

 

 

 

İkinci Sınıf Dördüncü (Bahar) Yarıyılı

 

Ders Kodu

Ders Adı

Snf

D

T

L

U

K

AKTS

Z/S

5321SEÇ-4

Seçmeli Ders 4

2

B

5

0

2

6

7

S

532122201

Çevre Koruma

2

B

3

0

0

3

3

S

532122202

Kesimhane Bilgisi

2

B

3

0

0

3

3

S

532122203

Meslek Etiği ve Yasal Mevzuat

2

B

2

0

2

3

4

S

532122204

Tarımsal Yayım ve Haberleşme

2

B

2

0

2

3

4

S

532122101

Araştırma ve Deneme Metotları

2

B

3

0

0

3

3

Z

532122102

Aşı Uygulamaları

2

B

2

0

2

3

4

Z

532122103

Hayvan Hastalıkları-II

2

B

2

0

2

3

4

Z

532122104

Klinik Uygulamalar

2

B

2

0

2

3

4

Z

532122105

Kuluçkahane Bilgisi

2

B

2

0

0

2

2

Z

532122106

Patoloji

2

B

2

0

0

2

2

Z

532122107

Pet Hayvanlarının Bakım ve Beslenmesi

2

B

2

0

2

3

4

Z

 

SEÇMELİ DERSLER TOPLAMI

5

0

2

6

7

 
 

ZORUNLU DERSLER TOPLAMI

15

0

8

19

23

 

 

YARIYIL GENEL TOPLAMI

20

0

10

25

30

 

                     

 

Bölümde, bölüm derslerinin dışında 30 iş günü zorunlu staj uygulaması vardır. Bu uygulama öğrencilerin çalışma ortamlarını tanıyıp, mesleğe başlamaları açısından yönlendirici ve eğitici olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü stajını tamamlaması gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ahi Evran Üniversitesi sınav yönergesindeki kurallar geçerlidir.

Kazanılacak Derece

Bu bölüm, yükseköğretimde Veteriner bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Bölüme Kabul Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.

Mezun Olacak Kişilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümlerine geçiş yapabilirler.

İş İmkânları

Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri, Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, TİGEM işletmeleri, Yem Fabrikaları, Veteriner Laboratuvarları, Hayvanat bahçeleri, Veteriner ilaç sanayi, Veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektöründe iş imkanı bulabilirler.

Bu Bölümden Mezun Olacak Kişilerin Kazanımları (Program Çıktıları)

 1. Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 2. Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 3. Mikrobiyolojik, biyokimyasal, parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 4. Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 5. Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili önlemleri uygulamak
 6. Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 7. Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 8. Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 9. Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 10. Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 11. Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek